Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek.

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 92 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Elde edilen gelirin 92 bin lirayı geçen bölümü ise Hazine’ye aktarılacak.

Deprem illerine destek

Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde bir düşüş yaşanmaması için önlem alındı.

Buna göre 30 Haziran 2027 tarihine kadar 11 ilde nüfusu azalan belediyeler bakımından 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.

Aydınlatma kesintileri

Belediye bütçelerinden, genel aydınlatma (sokak aydınlatması) için kesilen paylar yeniden düzenlendi.

Buna göre büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk kanuni oran yüzde 30, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5’lik kanuni oran yüzde 15 çıkartıldı. Bu düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Elektrikli araçlara ÖTV teşviki

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plugin) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleş- tirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirleniyor.

Düzenlemenin gerekçesinde elektrikli araçların teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İstasyonlar dışında yakıta sınır

Akaryakıt istasyonu dışında depolama ve dolum sınırlandırılıyor. Sadece trafiğe çıkması zahmetli veya sınırlandırılmış olanlar ile kamu araçları benzin istasyonları dışındaki bir yerden yakıt alabilecek.

BOTAŞ’ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile ceza, gecikme zammı ve faizlerinden oluşan borçları Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek..